N4all s.r.o. - Elektroinštalačné práce, káblové rozvody
Rozsah činností v oblasti elektromontážnych prác zahŕňa:
 • Oblasť slaboprúdu:
  • inštalácie a montáž počítačových sietí
  • inštalácie a montáž evakuačných rozhlasov
  • inštalácie a montáž technológií na meranie a reguláciu fyzikálnych veličín
 • Oblasť silnoprúdu:
  • rekonštrukcie a nové inštalácie bleskozvodov
  • rekonštrukcie a nové inštalácie elektrických rozvodov, vrátane elektrických prípojok
  • inštalácie, montáž a pripájanie elektrických strojov a zariadení
  • revízie elektrických zariadení
 • Oblasť káblových rozvodov
  • Výstavba dátových rozvodov (UTP, FTP, SFTP)
  • Dátove zásuvky
  • Koaxiálne rozvody
Viac na tarcak(@)n4all.sk alebo na telefónnom čísle +421903614746